Header Image

Harald Lamberts

Founder & Owner at Essense

SERVICE DESIGN AIRPORT EXPERIENCE – COMMERCIAL JOURNEY VISION (NED)

De meeste design-disciplines maken gebruik van andere domeinen. Technologie, cognitieve wetenschap en aesthetica dragen allemaal bij aan hedendaags design. Service design is geen uitzondering want het faciliteert de samenwerking tussen klantonderzoek, operatie, marketing en ontwikkeling om zo een nieuwe of verbeterde dienstverlening te definiëren en vervolgens te ontwerpen.

De gepresenteerde Schiphol Airport-case is finalist voor de Service Design Award 2017 in de categorie Professioneel, Commercieel werk. Ontwerpers hebben nauw samengewerkt met het Consumer Marketing team van Schiphol Group (Amsterdam Schiphol Airport) voor de ontwikkeling van een visie op klantervaring voor alle touchpoints van de totale passagiersreis via digitale en fysieke kanalen. Van het boeken van een ticket tot het boarden van een vliegtuig. 

Bio: Harald Lamberts is oprichter van Essense, een service designbureau in Amsterdam en Eindhoven. Harald is als strategisch design consultant bezeten van het ontwerpen van relevante services die waarde toevoegen en een positieve impact hebben op de maatschappij. Harald begon zijn carrière als een gebruikersonderzoeker bij Microsoft (US), werd daarna user experience director bij Vodafone waar hij uiteindelijk leiding gaf aan het global UX team. Hij is enthousiast promoter van duurzaamheid in de breedste zin des woords: van mileu tot maatschappelijke impact.

Essense ontwerpt services die waarde creëren voor klanten, hun afnemers en de maatschappij. Vanuit Amsterdam en Eindhoven werkt ons team van hybride denkers en makers samen met klantenteams om de allerbeste klantervaringen te leveren.

– – –

SERVICE DESIGN + SCHIPHOL CASE: AIRPORT EXPERIENCE (DUT)

Most design disciplines draw from other areas and fields. Technology, cognitive science and aesthetics all contribute to design as we know it today. Service design is no different. Service design draws on many concepts, ranging from user experience, marketing and project management in order to optimize new services. The presented Schiphol Airport case is finalist for the Service Design Award 2017 in the category of Professional, Commercial work. Designers worked closely with the Consumer Marketing team at Schiphol Group (Amsterdam Schiphol Airport) to develop a customer experience vision for all touch-points of the entire passenger journey across digital and physical channels, from buying a ticket to boarding a plane.

Bio: Harald Lamberts is the founder of Essense, a service design agency based in Amsterdam and Eindhoven. Harald is as a strategic design consultant, passionate about designing relevant services that provide value and have a positive impact on society. Harald started his career as a user researcher at Microsoft (USA), then became user experience director at Vodafone where he ultimately led the global UX team. He is an enthusiastic promoter of sustainability in the broadest sense: from environmental to society impact.

Essense designs services that create value for clients, their customers and society. Based in Amsterdam and Eindhoven, our team of hybrid thinkers and makers collaborates with client teams to define and deliver customer experience excellence.