Header Image

Robert Kortenoeven

Designer, strategist, creative leader
Robert Kortenoeven

VAKMANSCHAP IN HET DIGITALE TIJDPERK, EEN BEZINNING OVER DE ROL VAN DESIGN IN SOFTWARE-ONTWIKKELING (ENG)

Altijd een leuk onderwerp dat de gemoederen flink bezighoudt met sterke argumenten over en weer. Er is echter een merkbare trend gaande die iets relevanters blootlegt en dat is de hoeveelheid controle die ontwerpers hebben over het eindproduct. Deze voordracht focust op de mogelijkheden die wij als ontwerpers hebben in de digitale ruimte – in het bijzonder als het gaat om native software-ontwikkeling – om het eindproduct te verbeteren door ons van designspecificaties te distantiëren en nieuwe vaardigheden en tools te omarmen.

Bio: Robert Kortenoeven is designer, programmeur en creatief leider met meer dan 18 jaar ervaring in het werken voor startups, adviesbureau’s en organisaties zoals Philips, Frog design, Nokia, Wire en McKinsey. Zijn werk beslaat een breed gebied van producten en diensten uit het professionele en consumentendomein over verschillende sectoren. Robert is op dit moment head of design bij Eye Em, een Berlijns bedrijf dat merken en bureau’s helpt authentieke, rechtenvrije beelden van ‘s werelds leidende fotografie-gemeenschap te licenseren.

– – –

CRAFTSMANSHIP IN THE DIGITAL AGE, RETHINKING THE ROLE OF DESIGN IN SOFTWARE DEVELOPMENT (ENG)

Should designers code? Always a fun topic that sparks passionate debate with strong arguments from different sides. The discussion around skills and roles becomes less relevant however, when one considers the opportunities for improving the product development process, and increasing the quality of the final product. In this talk I will give a bit of context and history, talk about a few relevant (upcoming) trends in the technology space, and I’ll explain how designers can leverage these trends to improve the way they work.

Bio: Robert Kortenoeven is a designer, coder and creative leader with more than 18 years of experience working for startups, consultancy firms and corporations, including Philips, Frog design, Nokia, Wire and McKinsey. His past work covers a wide range of products and services in the professional and consumer domains, across many industries. Robert is currently the head of design at EyeEm, a Berlin-founded company that helps brands and agencies license authentic, royalty-free images from the world’s leading photo community.

Bekijk Robert’s presentatie/ Check out Robert’s presentation