Header Image

Yasmina Haryono

Head of Design at smartHELIOS
Yasmina Haryono

Wat is User Experience Design nu echt? (ENG)

Waar eindigt design en waar begint product ownership? En waar passen we de gebruikersonderzoeker in? Wat zijn de typische problemen waar we als ontwerpers tegenaan lopen? Wat betekent het om tegenwoordig ontwerper te zijn in alsmaar veranderende technologielandschap, vaardigheden en verwachtingen? Wij geven de antwoorden.

Bio: Yasmina Haryono is creatief leider en designstrateeg. Een productpersoon die technologie, mensen en hun gedragspatronen begrijpt. Yasmina is in het bijzonder gespecialiseerd in complexe ecosystemen zoals gezondheidszorg, voedingsmiddelen en logistiek. Deze model-denker en begaafd storyteller is Head of Design bij smartHELIOS, een eHealth-bedrijf in Berlijn dat een platform biedt voor de ontwikkeling van digitale patiëntenoplossingen. Yasmina heeft voor diverse designbureau’s in Indonesië, Italië, Nederland en Duitsland gewerkt, maar ook bij organisaties zoals Philips en Vodafone.

– – –

What really is User Experience design? (ENGLISH)

Where does design end and product ownership begin? And where does the user researcher fit in? What are the typical problems we run into? Design is more and more used as a strategic tool, which helps leverage user experience to change how product decisions are made and priorities are set. This talk reveils what it means to be a designer today in an ever-changing landscape of technology, skills and expectations.

Bio: Yasmina Haryono is a creative leader and design strategist. A product person who understands technology, people and their behavioural patterns. Yasmina is especially interested in complex ecosystems like healthcare, food and logistics. This model-thinker and master storyteller is currently Head of Design at smartHELIOS, a Berlin-based eHealth company offering a platform for making digital solutions for patient needs ready for clinical use. Yasmina has worked for several design agencies in Indonesia, Italy, the Netherlands and Germany, as well as for corporations such as Philips and Vodafone.

Bekijk Yasmina’s presentatie/ Check out Yasmina’s presentation